Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • Zakres terytorialny dla Leczenia szpitalnego obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwajcarię i Wielką Brytanię oraz pozostałe kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Leczenie w warunkach ambulatoryjnych może być realizowane na terytorium Polski. Leczenie w warunkach ambulatoryjnych poza granicami Polski może być refundowane jedynie pod warunkiem, że: - Ubezpieczony uzyska indywidualną zgodę HealthWatch S.A. na leczenie w innym kraju lub - inaczej wskazano w Certyfikacie członkostwa bądź - jest ono następstwem Leczenia szpitalnego w innym kraju, na które uzyskano uprzednio zgodę HealthWatch S.A. lub - konieczność podjęcia tego leczenia nastąpiła w wyniku Nagłego wypadku.
 • Ubezpieczeniem objęte jest Leczenie w warunkach ambulatoryjnych prowadzone we wskazanych placówkach medycznych. Aktualny wykaz placówek medycznych dostępny jest na stronie internetowej wdbhc.pl.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • Refundacja Medycznie uzasadnionych, odpowiadających Wydatkom zwyczajowo przyjętym i udokumentowanych kosztów leczenia, w zakresie objętym wybranym Planem oraz na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione w Okresie ubezpieczenia.
 • Leczenie szpitalne oraz Leczenie w warunkach ambulatoryjnych we wskazanej sieci placówek medycznych.
 • Zakres i wysokość świadczeń objętych ubezpieczeniem uzależniona jest od wybranego Planu ubezpieczenia i została określona w Tabeli Świadczeń. Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych planów wynoszą 500 000 EUR, 750 000 EUR, 1 000 000 EUR.

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • Świadczenia szpitalne i chirurgiczne w tym badania diagnostyczne, konsultacje specjalistów, zabiegi chirurgiczne, przepisane leki i wyroby medyczne, fizjoterapię pooperacyjną.
 • Świadczenia z tytułu Poważnego schorzenia w tym Leczenie onkologiczne, dializowanie, przeszczep szpiku, organu lub tkanki, Leczenie szpitalne i chirurgiczne.
 • Świadczenia z tytułu Leczenia w warunkach ambulatoryjnych (Plany Gold i Platinum) w tym m.in. konsultacje specjalistów za skierowaniem, badania diagnostyczne.
 • Świadczenia stomatologiczne wskutek Nieszczęśliwego Wypadku obejmujące leczenie stomatologiczne, chirurgiczne i implanty stomatologiczne.
 • Refundacja kosztów Leczenia psychiatrycznego w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.
 • Refundacja kosztów Medycyny alternatywnej i komplementarnej w tym akupunktury, homeopatii, ajurwedy, osteopatii, chiropraktyki i tradycyjnej medycyny chińskiej.
 • Leczenie Schorzeń przewlekłych.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com